stretching5 Rekken is sinds eind jaren jaren 70 een veel voorkomende oefening. In die tijd was er een boek van de Amerikaan Bob Anderson: “The stretching method”. Die beschreef allerlei rekoefeningen om je in het dagelijks leven beter te voelen.

Ook zonder sportbeoefening gingen veel mensen allerlei lenigheids oefeningen doen. Daarna zag je vooral bij hardlopers dat men in de warming up en cooling down ging stretchen. Het nut van stretchen wordt echter al jaren betwist.

Omdat vooral het statische rekken (op de plaats staan en de spier langzaam op rek brengen en dan een tijdje vasthouden) ervoor zorgt dat de spier  kracht verliest, wordt deze methode in de warming up steeds minder vaak gebruikt. In de cooling down echter wordt nog steeds veel gerekt en gestrekt.

Ook Nordic Walkers gebruiken deze methode vaak. Er wordt vaak beweerd dat na rekken de spieren weer op lengte zijn. Dat is niet waar. Tijdens het rekken verlaagt de pijngrens waardoor je het gevoel hebt dat de spier langer wordt. Wel wordt de beweeglijkheid rondom gewrichten wat groter gemaakt. Het vergroten van de bewegingsuitslag is alleen zinvol als deze ook wordt gebruikt. Iedereen die in zijn natuurlijke bewegingsmogelijkheden wordt beperkt, is dus gebaat bij rekoefeningen. Let wel op: liefst in de cooling down omdat rekkenaltijd gepaard gaat met krachtsverlies.

In het kader van de sport zijn rekoefeningen zinvol wanneer het om sportspecifieke bewegingen gaat die een grotere dan normale beweeglijkheid vereisen. In het geval van Nordic Walking is dat bijvoorbeeld rondom het heupgewricht. De grotere stappen die worden gemaakt vragen om een grotere beweeglijkheid omdat anders snel blessures door overbelasting optreden.

Rekken kan ook zinvol zijn als doel op zichzelf, bijvoorbeeld als mentaal signaal dat de inspanning er op zit. Of gewoon omdat het als prettig wordt ervaren.

stretching1

Hieronder vindt u enkele plaatjes van veelgebruikte rekoefeningen:

Schouders/borst: Houdt de stokken boven je hoofd vast, strek de armen en probeer de stokken dan naar achteren te bewegen. Houdt  10-15 seconden vast op deze stand. (zie foto)

stretching2

Triceps/schouders: De rechterhand pakt de stokken boven en de linkerhand onder vast (achter de rug) Nu trek je met de linkerhand de stokken naar beneden. Blijf goed recht staan (niet naar links of rechts overhellen) en houdt het plm. 15 seconden vast. Daarna andersom (zie foto)

stretching3

Heupbuiger: Gebruik de stokken als steun. Maak een flinke uitvalspas. (één voet voor en één achter) Kantel nu je bekken door je buik aan te spannen (maak je rug onderin vlak en niet hol). En zak dan wat meer door je benen zodat de rek aan de voorkant van je lies/bekken ontstaan van het achterste been. Weer 15 seconden vasthouden en dan wisselen (zie foto)

stretching4

Kuiten: Rechtop staan. Zet één been voor. Trek de teen naar je toe. Ga nu door de knie van je andere been waarbij je je achterwerk naar achteren beweegt. De rek ontstaat onderin de kuit van het staande been. (zie foto)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *